เปลี่ยนทีมการตลาดในองค์กร

ให้มีความสามารถแบบ Digital Agency

โดยอดีตผู้บริหารทีม Digital Agency ตัวจริง